"Historia, Ars, Scientia"

Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora (HSD-HLZ-a) je 2013. godine proslavilo 110-tu obljetnicu svoga postojanja. Društvo je 2012. godine obilježilo 20 godina punopravnog članstva u Svjetskoj stomatološkoj federaciji (FDI World Dental Federation) i u Europskoj regionalnoj organizaciji Svjetske stomatološke federacije (European Regional Organisation of the FDI; ERO FDI). Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a krovna je i najstarija stručno-znanstvena udruga u stomatologiji u Republici Hrvatskoj te jedna od najstarijih udruga u zdravstvu uopće. Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a je međunarodno priznata stomatološka udruga, a njezine su aktivnosti mnogobrojne te vrlo zapažene. Svrha Društva je promicanje trajnog obrazovanja, razvijanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja, suradnja s odgovarajućim domaćim i inozemnim znanstveno-nastavnim institucijama i udrugama te s istaknutim stručnjacima u području stomatologije i biomedicine uopće, a u skladu sa sloganom Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a: „Historia, Ars, Scientia“

Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, 10000 ZAGREB, ŠUBIĆEVA 9, tel.: 01/46 93 300