O nama

Predsjednik HSD
prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. dopredsjednik
prof. dr. sc. Darije Plančak
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica
mr. sc. Vesna Barac Furtinger
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Član UO
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Član UO
prof. dr. sc. Darko Macan
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Član UO
prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić

Član UO
prof. dr. sc. Ivana Miletić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Član UO
prof. dr. sc. Ivan Alajbeg
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Član UO
doc. dr. sc. Tomislav Lauc

Član UO
prof. dr. sc. Dragutin Komar
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Član UO
prof. dr. sc. Irina Filipović Zore
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Grupa za komunikaciju i informatizaciju

doc. dr. sc. Joško Viskić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

mr. sc. Nataša Radica


dr. sc. Danica Vidović Juras
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sekcija mladih stomatologa

Marko Vuletić, dr.med.dent.

Maja Sabalić, dr.med.dent.

Sekcija za dentalnu sedaciju

Željka Martinović, dr.med.dent.

 


POVIJEST HRVATSKOG STOMATOLOŠKOG DRUŠTVA HLZ-aBogata povijest moderne stomatologije u Hrvatskoj, kako u stručnom, tako i u znanstvenom te edukacijskom smislu, počela je 20. prosinca 1903. osnutkom Zadruge hrvatskih liečnika zubara. Utemeljila ju je skupina istaknutih liječnika-zubara, inače članova tadašnjeg Sbora liečnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije, prethodnika današnjeg Hrvatskog liječničkog zbora. Taj se događaj, važan za stomatologiju ali i povijest hrvatske kulture uopće, odigrao u zgradi današnjeg Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Osnivači Zadruge bili su dr. Zhiga Altstädter, dr. Žiga Friedrich, dr. Žiga Herzog, dr. Adolf Müller, dr. Ante Pavelić, dr. Eugen Rado, dr. Artur Reichel, dr. Edo Spitzer, dr. Ivan Izidor Vinski i dr. Martin Wolf, a za prvog je predsjednika izabran dr. Eugen Rado. Tadašnja Zadruga hrvatskih liečnika zubara, u ono doba jedna od prvih organiziranih stručno-znanstvenih stomatoloških udruga u Europi i u svijetu, preteča je današnjeg Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a. Ta je stručna udruga djelovala kao jedna od prvih četiriju koje su osnovali članovi tadašnjeg Sbora liečnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije, prethodnika današnjeg Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ-a) utemeljeniog još 1874. Radi ilustracije, u sastavu današnjeg HLZ-a, osim Hrvatskog stomatološkog društva, djeluju još 122 različita medicinska i stomatološka, specijalistička i subspecijalistička društva.Treba još spomenuti prapočetak i uvodne događaje u nastajanju Zadruge. Naime, valja istaknuti da je prvi zubar, koji je zbog svojega visokog društvenog ugleda primljen za člana Sbora liečnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije već 1884., bio magistar zubarstva J. Hafner, iako nije bio liječnik, kojega je već 1866. zagrebačko Poglavarstvo imenovalo gradskim zubarom. Već 1885. godine članom Sbora postaje i liječnik-zubar I. Matković, a do 1899. broj se liječnika-zubara u Sboru postupno povećao na sedam članova, a zatim 1900. na deset, što je u to doba bila već ozbiljna osnova za njihovo institucionaliziranje u kasniju Zadrugu hrvatskih liečnika zubara 1903. godine.Radi razumijevanja međunarodnog konteksta, treba reći da je Zadruga bila osnovana samo tri godine nakon utemeljenja današnje svjetske krovne stomatološke organizacije FDI-ja (FDI World Dental Federation). Naime, FDI je osnovana 15. kolovoza 1900. godine u prostorijama visokoškolske stomatološke institucije Ecole Dentaire de Paris, tijekom Trećeg međunarodnog stomatološkog kongresa. Tadašnji dekan toga fakulteta dr. Charles Godon, voditelj spomenutog kongresa, bio je idejni začetnik svjetske stomatološke udruge. Petero tadašnjih vrhunskih svjetskih autoriteta u stomatologiji, sudionika  toga kongresa u Parizu, poduprli su njegov prijedlog o razlozima i važnosti osnivanja međunarodne stručne stomatološke udruge, pa je tako nastao Fédération Dentaire Internationale (FDI). Naime, na temelju odluke Trećega međunarodnog stomatološkog kongresa izabrana je Uprava FDI-ja u koju su predloženi, osim osnivača Ch. Godona (Francuska), E. Sauveza (Francuska), F. Aguilara (Španjolska), G. Cunninghama (Engleska), E. Förberga (Švedska) i A.W. Harlana (SAD), još i L. Grevers (Nizozemska), F. Hesse (Njemačka) te H. Pichler (Austria). Za prvog predsjednika izabran je predlagač te povijesne ideje Charles Godon, dekan i profesor Stomatološkog fakulteta u Parizu. Ta se međunarodna udruga danas zove FDI World Dental Federation. Kratica FDI, u angliziranoj varijanti naziva federacije, vidljivo je istaknuta zbog iznimnog poštovanja osnivača i originalnog naziva organizacije.Aktivnost je Zadruge hrvatskih liečnika zubara trajala do 1914. Nakon “zatišja” tijekom Prvog svjetskog rata, godine 1919. osniva se nasljednica Zadruge, tj. nova staleška udruga pod imenom Sekcija zubnih liječnika koja ubrzo mijenja ime u Društvo zubnih liječnika Savske Banovine. U tadašnjoj je državi to Društvo udruženo i u Savez stomatoloških društava Kraljevine Jugoslavije koji je učlanjen u FDI. Godine 1939. Društvo zubnih liječnika Savske Banovine mijenja ime u Hrvatsko stomatološko društvo.  Nakon Drugog svjetskog rata sva društva uključena u tadašnji Zbor liječnika Hrvatske dobila su naziv sekcija, pa je tako godinama funkcionirala i Stomatološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske, nakon što je reaktivirana 1947. Tada, nakon Drugoga svjetskog rata, Sekcija je opet povezana s FDI-jem preko svoje krovne državne udruge Saveza stomatoloških društava Jugoslavije. Današnji naziv Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora (HSD-HLZ-a) datira od 1991., u skladu s tadašnjim promjenama Statuta HLZ-a, kada sve sekcije postaju društva, a Zbor liječnika Hrvatske postaje Hrvatski liječnički zbor. Godine 1992.  Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora postaje punopravni član FDI-ja i ERO FDI-ja, nakon međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Izvadak iz preglednog rada:Jerolimov V. Povezanost Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a i Stomatološkog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu tijekom povijesti. Acta Stomatol Croat. 2012;46(3):184-94.

Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, 10000 ZAGREB, ŠUBIĆEVA 9, tel.: 01/46 93 300